تبلیغات
بیماری های داخلی - آنفلوانزای خوكی

آنفلوانزای خوکی (Swine Flu or Swine Influenz) یک بیماری ریوی خوکی بوده و بوسیله تیپ A ویروس آنفلوانزا که معمولا ً سبب شیوع (همه گیری) بیماری انفلوانزا در خوک می شود، است. ویروس آنفلوانزای خوکی (Swine Flu or Swine Influenz) سبب بیماری شدید و مرگ و میر کمی در خوک ایجاد می کند. این ویروس ممکن است در تمام سال سبب ایجاد بیماری کند ولی بیشترین طغیان آن مانند همه گیرهای آن در انسان، در ماه های آخر پاییز و زمستان اتفاق می افتد. در سال ۱۹۳۰ میلادی اوّلین بار ویروس آنفلوانزای خوکی کلاسیک (ویروس تیپ H1N1 ) از خوک جدا و شناسایی شد.

چه تعداد ویروس آنفلوانزای خوکی وجود دارد؟

مانند همه ویروس های آنفلوانزا، ویروس آنفلوانزای خوکی (Swine Flu or Swine Influenz) مرتب تغییر ژنیتک می دهند. خوک ها می توانند مانند آنفلوانزای خوکی به آنفلوانزای مرغی و انفلوانزای انسانی متبلا شوند. وقتی گونه های ویروس آنفلوانزای خوکی، خوک را مبتلا می سازد، می توانند خود را بازسازی نموده و ویروس های جدیدی را ایجاد نموده و بتوانند با ویروس انسانی و یا مرغی ترکیب و ویروس ترکیبی جدیدی را بوجود آورند. با گذشت سال ها، ویروس های خوکی متفاوتی بوجود آمده اند. در حال حاضر چهار گونه اصلی آنفلوانزای تیپ A از خوک جدا شده است: H1N1، H1N2، H3N2 و N3N1. ولی اخیراً H1N1 در خوک بیشترین شیوع را داشته است.

آیا آنفلوانزای خوکی می تواند انسان را مبتلا سازد؟

ویروس آنفلوانزای خوکی (Swine Flu or Swine Influenz) معمولاً انسان را آلوده نمی سازد. با این وجود، تک گیری های انسانی با ویروس آنفلوانزای خوکی (Swine Flu or Swine Influenz) رخ داده که بیشتر آنها در مورد افرادی بوده که با خوک ها تماس مستقیم داشته اند. (مثل کودکانی که خوک داشته اند و کارگران در خوک داری ها). در مجموع ثابت شده که فرد مبتلا به ویروس خوکی می تواند سایر افراد را نیز مبتلا سازد بعنوان نمونه در سال ۱۹۸۸ در Wisconsin یک همه گیری ناشی از ظهور عفونت ویروس آنفلوانزایی خوکی در خوک ها، منجر به چندین نمونه ابتلای انسانی گردید؛ البته باعث همه گیری وسیع نگردید که این به دلیل ایجاد آنتی بادی ضد این ویروس در کارگرانی که با بیماران مبتلا در تماس بودند، بوده است.

شیوع عفونت ویروس آنفلوانزای خوکی در انسان چقدر است؟

در گذشته به CDC تقریباً یک یا دو مورد در سال گزارش ابتلا به ویروس آنفلوانزای خوکی از آمریکا گزارش می شد، ولی از دسامبر ۲۰۰۵ تا فبریه ۲۰۰۹، ۱۲ مورد عفونت انسانی با ویروس آنفلوانزای خوکی گزارش شده است. (البته تا تاریخ امروز باید تعداد ۲۰ مورد در آمریکا، ۶ مورد از کانادا و ۸۶ مورد از مکزیک را نیز به آمار فوق اضافه نمود. 
طبقه بندی: بیماری های عفونی، 

تاریخ : یکشنبه 29 دی 1392 | 06:36 ق.ظ | نویسنده : دکتر سیدعباس شاهمرادی | لطفانظربدهید
.: Weblog Themes By VatanSkin :.