تبلیغات
بیماری های داخلی - عفونت ادراری.
عفونت ادراری اگر بصورت باکتریوری بدون علامت( ASB )باشد علامت بالینی ندارد وبرخلاف ( UTI)که باکتری .سیتوکاین الهابی وگلبولهای سفید در ادرار وجوددارد اغلب نیاز به درمان ندارد. 
UTIغیرکمپلیکه منظورازان سیستیت یاپیلونفریت حاد درزنانی است که حامله نباشند .مشکل اناتومیک نداشته باشند ودستکاری ادراری نشده باشند. بقیه موارد UTIجزء Complicated 
محسوب میشوند. 
اپیدمیولوژی و ریسک فاکتورها: 
درسن1تا50 سال UTIوUTIراجعه درزنن بیش از مردان است . درشیرخواران به علت شیوع بیشتر آنومالیهدی مادرزادی ادراری ، UTI کمی بیشتردر پسران نسبت به دختران دیده میشود . 
بعد ار50 سالگی شیو بالای BPH، ریسکUTI در دو جنس مساوی می شود . 
عود UTI دردو هفته اول به معنای relapse است نه re_infection و بیمار راباید مورد بررسی بیشتر قرار داد. 
ASB در حاملگی با خطرات زیر همراه است:زایمان پره ترم ،مورتالیتی پری ناتال جنین ، پیلونفریت مادر، میباشد. 
ASBدرحاملگی باید غربالگری ودرمان شود و خطرپیلونفریت درمادر را ۷۵%کم میکند. 
اغلب مردان باUTI مشکل آناتومیک یا عملکردی ادراری دارند .خصوصا BPH . 
درزنان دیابتی ASBوUTI . دو تا۳ برابر بیشتر از زنان غیر دیابتی است که ناشی ازاختلال عملکرد مثانه ، انسداد مجرای ادراری و باقیمانده ادراری باشد کهبه طور شایع دراین افراد وجود دارد. 
اتیولوژی: 
شایترین عامل چه در UTIغیرکمپلیکه وچه درUTIکمپلیکه ،E.coli است .جرم شایع دیگر استاف ساپروفیتیکوس است .علل دیگر گرم منفی ها مثل کلبسیلا ، پروتیوس، سودومونا وگرم مثبتها مثل استاف اوریوس وانتروکوک ومخمرها هم شایعند. 
تغییر فلور واژن باعث افزایش خطر UTIمیشود .مثل جایگزینی لاکتوباسیل توسط Ecoli. علل تغییر فلور واژن شامل ؛ تماسهای جنسی مکرر ، استفاده از اسپرم کش وپس از یایسگی . 
درمان: 
خط اول درمان سیستیت کوتریموکسازول، نیتروفورانتویین. 
خط دوم درمان سیستیت غیرکمپلیکه فلوروکینونها ، ترکیبات بتا لاکتام . 
بهغیراز موکسی فلوکساسین بقیه فلوروکینولونها برای درمان UTI مناسب هستند . 
در صورت درد از فنازوپیریدینها مفید است.  
کینولونها به خصوص در افراد بالای۶۰ سالخطر پارگی آشیل را افزایش میدهند. تاریخ : یکشنبه 6 خرداد 1397 | 11:52 ب.ظ | نویسنده : دکتر سیدعباس شاهمرادی | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.